BOEG werkt met St!R geregistreerde coaches en heeft het ABU keurmerk.

Veilig en fraudebestendig werken is een must, natuurlijk ook voor BOEG. Om dit te benadrukken hebben wij onder andere gekozen voor een servicepartner die VCU en NEN 4400-1 gecertificeerd is en zijn wij zelf óók gecertificeerd door SNA en NEN 4400-1.

Om dit tot uitdrukking te brengen volgen wij alle procedures die veilig werken bevorderen zoals het inventariseren van risico’s en de analyse van eventuele PBM’s. BOEG werkt ook veilig! Lees hier onze Beleidsverklaring.

St!R geregistreerde coaches

St!R is een keurmerk voor kwaliteit. www.stir.nu geeft inzicht in beschikbare specialisaties én de opleidingen die op het gebied van professioneel begeleiden erkend zijn. Registratie bij St!R geeft u dus een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk.

BOEG heeft het ABU keurmerk

Bureaus die lid zijn van de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels en het correct afdragen van belasting en sociale premies. Voor opdrachtgevers essentiële zaken om zich te verzekeren van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.