BOEG heeft het ABU keurmerk en werkt veilig en fraudebestendig

Bureaus die lid zijn van de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels en het correct afdragen van belasting en sociale premies. Voor opdrachtgevers essentiële zaken om zich te verzekeren van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Veilig en fraudebestendig werken is een must. Wij zijn zelf gecertificeerd door SNA en NEN 4400-1.

Wij volgen alle procedures die veilig werken bevorderen zoals het inventariseren van risico’s en de analyse van eventuele PBM’s. BOEG werkt ook veilig! Lees hier onze Beleidsverklaring.