BOEG: het boegbeeld van de personeels- en bemiddelingsbranche voor hoger opgeleid personeel in de specialismen Elektrotechniek, Installatietechniek, Bouw en Financieel.

Wij zien werk als motivator

Werk brengt mensen verder en motiveert hen om het beste uit zichzelf te halen. Organisaties zijn succesvol wanneer talenten tot bloei komen, het werk zinvol is en wanneer er voldoende tegemoet wordt gekomen aan de motivatoren van een kandidaat. Motivatoren kunnen van binnenuit of van buitenaf komen.

Motivatoren van binnenuit zijn bijvoorbeeld: persoonlijke en vakinhoudelijk ontwikkeling. Motivatoren van buitenaf zijn bijvoorbeeld: waardering en beloning. Pas wanneer omgeving, motivatoren en talent bij elkaar passen ontstaat er synergie en versnelling. Dat werkt niet alleen op het werk maar ook in iemands leven!

Netwerk, maatwerk & mensenwerk

Wij doen “gewone dingen ongewoon goed”. Dit betekent: wij blijven communiceren met onze klanten en kandidaten en komen onze afspraken na. Wij zijn transparant, open & eerlijk en leveren kwaliteit met de snelheid die klant en kandidaat verdienen.

Kortom: wij kijken niet alleen naar het resumé  en de omschrijving van de vacature op papier, maar juist naar de persoonlijke klik, ambitie, motivatoren en competenties. Hiermee geven wij invulling aan onze waarden: Netwerk, Maatwerk & Mensenwerk.