BOEGdeelt: De visie van Ernest Maas (Volker Wessels)

Met dank aan de crisis komt de bouw nu langzaam in beweging en is op weg om een moderne bedrijfstak te worden.
Ik zie een aantal leidinggevende zich steeds meer bewust worden van hun taak als opleider en vernieuwer van onze in mijn ogen nog steeds mooie bedrijfstak.
Nieuwe functies als o.a. BIM Modelleur, Lean Coördinator, Revit Tekenaar, Inkoper Precontractuele fase en vele andere ontstaan in rap tempo en oude functies vervallen of worden aangepast.
Echter veel medewerkers die nu boventallig worden zie ik helaas zonder deze nieuwe kennis van zaken werkloos worden.
Mensen die een uitstekende basiskennis bezitten, altijd hard gewerkt hebben en waar we dus niet in hebben geïnvesteerd als het om deze nieuwe kennis gaat. Vaak zeer gemotiveerde mensen die graag weer aan de slag willen en die we over enkele jaren weer hard nodig zullen hebben.

Daarvoor zullen we ze wel een kans moeten durven geven en als bedrijfstak gaan investeren in het up to date brengen van de inmiddels ontbrekende kennis. Daarnaast constateer ik dat veel leidinggevende in de bouw nog steeds te lief zijn en tevreden zijn met een voldoende als het eigenlijk een onvoldoende moet zij.

Wanneer worden we echte professionals en gaan we onze medewerkers uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen?
Wat is er nu leuker, dan van een onvoldoende een voldoende of een goed te kunnen maken in een functioneringsgesprek!

Of blijven we doorgaan met de zesjes cultuur waar ik en uw medewerkers niet enthousiast van worden.

Ernest Maas is Hoofd Mobiliteitscentrum bij Volker Wessels. Daarvoor was hij 18 jaar verantwoordelijk voor HR bij Visser en Smit bouw.