De arbeidswereld verandert en vooruit kijken is van groot belang. Populaire organisaties als Google, Facebook en Spotify geven nagenoeg geen geld uit aan recruitment. Waarom zijn dit soort organisaties zo populair onder vooral een jongere generatie als de millennials? Terwijl het meerendeel van de bedrijven worstelt om talenten aan te trekken en binnen te houden. Vinden ze het product belangrijk of is het type organisatie de doorslaggevende factor.

Vanuit deze vraag hebben wij Mark Herberts uitgenodigd voor de 14e editie van Over een andere BOEG. Hij vertelt over verschillende generaties binnen een organisatie en hoe je deze bij elkaar brengt. Hoe kun je jong talent aantrekken en vooral binden aan een organisatie?

Deze ochtend organiseert BOEG vanuit de overtuiging dat kennis delen de kracht van het netwerk is en dat van elkaar leren ertoe bijdraagt om beter en effectiever met elkaar te kunnen werken in de toekomst. Alle genodigde klanten hebben een mail ontvangen met meer informatie.

Of je nu wel of niet bekend bent met blockchain; het valt niet meer te ontkennen dat deze nieuwe technologie “here to stay” is. Voor velen is het onbekend terrein, maar wel terrein dat nieuwsgierig maakt.

Om deze reden hebben we voor de volgende editie van Over een andere BOEG de mannen van Kryha uitgenodigd. Zij zullen ons verder meenemen in de fundamenten van blockchain en een aantal praktische toepassingen. Daarnaast heeft Kryha de mogelijkheden om deze technologie te gebruiken binnen de bouw en installatietechniek in kaart gebracht. De mogelijkheden en hun kennis hiervan delen zij graag tijdens de 13e editie van Over een andere BOEG. Wij kijken uit naar de komende editie van Over een andere BOEG.

Deze ochtend organiseert BOEG vanuit de overtuiging dat kennis delen de kracht van het netwerk is en dat van elkaar leren ertoe bijdraagt om beter en effectiever met elkaar te kunnen werken in de toekomst. Alle genodigde klanten hebben een mail ontvangen met meer informatie.

Op donderdag 30 maart jl. was het weer tijd voor ‘Over een andere BOEG’. Een netwerkmoment, geleid door een interessante spreker die vervolgens het gesprek aangaat met betrekking tot een boeiend en relevant onderwerp.

Dit keer was het onderwerp: Pro-actief werken in een reactieve wereld. We leven in een wereld die continu reageert op haar omgeving. Een wereld van informatie, impulsen en digitalisering. Een wereld waarbij steeds minder zekerheid is en steeds meer flexibiliteit gevraagd wordt. Ook de bouwwereld reageert op deze tendens.

Yaron Loman heeft ons, buiten het geven van een boeiende presentatie, een aantal relevante vragen voorgelegd om een interactieve ochtend te bewerkstelligen. Yaron begeleid inmiddels al 20 jaar mensen en organisaties bij persoonlijke en professionele ontwikkelingsprocessen.

Wederom kijken we terug op een interessante ochtend vol kennisdeling en ontwikkeling. Mocht je interesse hebben om aanwezig te zijn bij de volgende editie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

    

Op donderdag 10 november jl. mochten wij weer een aantal van onze opdrachtgevers van harte welkom heten bij alweer de 10e editie van ‘Over een andere BOEG’

Inmiddels een druk bezocht en succesvol netwerkmoment, vol kennisdeling en altijd met een inspirerende spreker.

Dit keer was het onderwerp ‘Wendbaar zijn in deze complexe wereld’. Wat is wendbaar? Wat is complexiteit? In hoeverre is complex iets anders dan gecompliceerd? Wat vraagt deze complexe wereld van organisaties, teams en individuen? Hoe vergroot je je wendbaarheid?

Voor dit zeer relevante thema had BOEG Mark Braber uitgenodigd. Mark is founding partner van Quinter, een internationaal opererende netwerkorganisatie, die zich onder andere bezig houdt met organisatie ontwikkelingsvraagstukken en persoonlijk leiderschap.

We kijken terug op een interessante ochtend vol kennisdeling en ontwikkeling. Mocht je interesse hebben om aanwezig te zijn bij de volgende editie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

img_0138img_0120img_0127img_0124

Vandaag was de 8e editie van ‘over een andere BOEG’

“Over een andere BOEG”  is een moment dat staat in het teken van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Maar ook openheid, transparantie en elkaar een spiegel durven voorhouden. Samen even dwarsdenken.

Deze keer was het Thema: Wendbaarheid binnen de organisatie. Mee kunnen bewegen met veranderende omstandigheden in de markt, voorgegeven door de behoefte en vraag van het individu. Hoe creëer je wendbaarheid en hoe zet je wendbaarheid op menselijk en strategisch vlak in ten gunste van jouw doel? Wat is de wisselwerking tussen mens en organisatie?

Michael Kortekaas nam ons mee in de wereld van wendbaarheid
Hoe kan je anticiperen op die veranderingen en hoe ga je ermee om?

Grootste les van vandaag: blijf in ‘cirkel 1’!
Iedereen bedankt voor de inzet en aanwezigheid. Op naar de 9e keer!

Vorige week heeft BOEG wederom ‘Over een andere BOEG’ georganiseerd.

‘Over een andere BOEG’ is een moment dat staat in het teken van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Maar ook openheid, transparantie en elkaar een spiegel durven voorhouden. Samen even dwarsdenken.

Centraal stond het leiderschap van de deelnemers. Hoe inspireer je als leider en hoe zorg je ervoor dat jouw team optimaal gebruik maakt van elkaars krachten. Het ‘waarom’ in de communicatie staat daarin natuurlijk centraal.
Niet alleen het concrete doel van een project maar juist het ‘waarom’ jij als leider staat voor dit doel. De ‘golden circles’ dienden daarvoor als uitganspunt.

Om dit onze gasten te laten doorleven werd iedereen voor het ontbijt door ons complimenten meisje overladen door complimenten. Het effect van een compliment blijft altijd onderschat is weer bewezen.

Gesterkt met nieuwe ideeën en gegroeid door de mooie complimenten stapten we weer naar buiten bij het HAKA pand, een klein stukje dichter bij ons ‘waarom’.

Alweer een tijdje terug was de vijfde “Over een andere BOEG” . Onder het genot van een heerlijk ontbijt keken wij uit over de Maas vanuit het Rotterdamse Hotel New York. Ronald, de Chef Kok van Hotel New York, nam ons mee in zijn wereld. Wat komt er allemaal kijken aan samenwerking om gemotiveerd en met passie de gast te voorzien van een exclusieve maaltijd. Hoe zorg je zelfs bij 1500 couverts per dag voor een goed en heerlijk resultaat? Een mooi kijkje in een andere keuken, eerst figuurlijk en vervolgens ook letterlijk nadat we de keukens van Hotel New York mochten aanschouwen.

In de groep van zo’n 13 man en vrouw hebben we vervolgens kennis gedeeld rondom het thema Visie.

Wat zijn de effecten van het uitdragen van een duidelijke visie voor de inrichting van je projectteam en wat is de noodzaak ervan?

Welk effect heeft het uitdragen van een duidelijke visie op het functioneren van een organisatie: van het uitzetten van de grote lijnen tot het functioneren van een team?

We kunnen stellen dat het cruciaal is om een stip aan de horizon te hebben, ieder op zijn manier, dat hebben we ook ervaren door het verhaal van Ronald, de chefkok van Hotel New York. Waarom doen wij zaken zoals we ze doen? Door die stip aan de horizon creëer je beweging. Kortom, visie creëert beweging.

Duidelijk is ook dat je een project moet laten inrichten door mensen die daar bekwaam in zijn en meer waardevrij naar een project kijken. Hierdoor zal er meer transparantie zijn in de beoordeling van mensen, in plaats vanuit een inhoudelijke projectrealisatie elkaar de hand boven het hoofd houden. Door deze openheid en selectie vooraf zal meer het juiste talent in een project plaats nemen in plaats van louter die collega die nog tijd had om in het project te stappen. Cruciaal is dan ook het talent van mensen. Sterker: het talent van mensen gaat vóór wat er gedaan moet worden. Kortom, voor een projectinrichting gaat het eerst over het “wie” en dan over het “wat.”

Op deze manier zal werk ook echt als motivator worden ervaren, want mensen zitten in hun talent, waardoor zij nog meer energie in hun werk zullen leggen en er een positieve loop tot stand komt, waardoor men dus elkaar in een projectteam zal versterken.

”Over een andere BOEG” is een intervisiemoment.
Dit intervisie moment faciliteert BOEG vanuit de overtuiging dat kennis delen de kracht van het netwerk is en dat van elkaar leren ertoe bijdraagt om beter en effectiever met elkaar kunnen te werken in de toekomst.

BOEG organiseerde begin juli alweer de 4e ‘Over een andere BOEG’: een moment van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie met onzerelaties. De thema’s Missie en Visie stonden centraal tijdens deze speciale ‘splash’ editie op onze eigen BOEG boot!

Wat is een visie? Wat is een missie? Hoe zorg je dat ze duidelijk zijn voor iedereen? Hoe voorkom je dat ze door elkaar gehaald worden?
Bedrijven worstelen regelmatig met de beste inrichting en aanpak van het bouwproces. Een duidelijk geformuleerde visie en missie zijn een goede start!
Een visie is tijdsgebonden en geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn: een duidelijke foto van de toekomst.
Een missie, ook wel mission statement genoemd, definieert het bestaansrecht, de identiteit en de waarden van een organisatie.
Voor een duidelijke visie en missie is het belangrijk dat alle betrokkenen bij het project ook echt weten waarom ze iets moeten doen.
Begin dus met het ‘waarom’ om betrokkenheid en een visie en missie te formuleren!

‘Over een andere BOEG’ gaat natuurlijk verder. Op regelmatige basis komen we samen met klanten en prospects om netwerken met elkaar te delen, belangrijke thema’s te bespreken en weer even samen te dwarsdenken.
Maar vooral: omdat het leuk is!

Donderdag 11 april was het tijd om spijkers met koppen te slaan bij ‘Over een andere BOEG’.

‘Over een andere BOEG’ is een moment dat staat in het teken van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Maar ook openheid, transparantie en elkaar een spiegel durven voorhouden. Samen even dwarsdenken.

BOEG opende haar deuren voor een ontbijtmoment in het HAKA gebouw. De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van de Bouw- en Installatiebranche. Beleidsmakers, directieleden, projectmanagers en opdrachtgevers die de tijd nemen om kennis te delen en het belang inzien om van elkaar te leren. Kortom, een inspirerende plek waar mensen zich laten inspireren.

In de aftrap mocht ieder van de aanwezigen een spijker slaan op een balk met een verdeling van 0 tot 10. De vraag hierbij was: “op welk niveau vind je dat jouw organisatie acteert met het onderstaande thema in het achterhoofd?”

Een team functioneert optimaal wanneer kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen, zowel op technisch inhoudelijk alsook op persoonlijk vlak. Maar hoe worden mensen geselecteerd voor een project en in hoeverre wordt hierin echt geluisterd naar de behoefte van de opdrachtgever?

Dat gaf stof tot nadenken. Want waar loop je nu precies tegenaan wanneer je je teamsamenstelling en selectie wilt verbeteren?
In een optimale situatie kun je mensen inzetten daar waar hun kracht zit en deze is afgestemd op de fase waar het bedrijf zich in bevindt. Dit geeft de basis aan mens en bedrijf om te excelleren. Nu is dit maar weinig bedrijven of projectteams gegeven om zo te handelen. Hoe realiseer je dan in een minder flexibele omgeving toch het maximaal haalbare?

Aan de hand van stellingen en vragen werd er vervolgens verdieping gezocht op het thema rondom zaken als: transparant opstellen naar je opdrachtgever, de balans vinden in openheid geven en vertrouwen voelen, hoe zorg je ervoor dat je echt met elkaar in gesprek blijft, afrekencultuur versus kwetsbaar opstellen, sturing geven aan je team d.m.v. positieve beleving als trots.

Herkenning in en van elkaars zoektocht en een stevig moment om hierin te verdiepen en te inspireren. Dat is wat er gebeurt in de ‘pressure cooker’ van ‘Over een andere BOEG’. Ingrediënten als voorwaarts willen, veranderingsgezindheid en openheid zorgen voor ankerpunten om telkens weer verder te verdiepen.

Door open en transparant met elkaar in gesprek te zijn wordt de kern geraakt. Daar waar het echt om gaat, daar ligt ook de mogelijkheid om te komen tot nieuwe ideeën. Met het besef dat verandering begint bij jezelf, een kleine groep en vervolgens zich als een olievlek verspreidt. Een mooi idee! Op naar een nieuwe ‘Over een andere BOEG’, de Splash editie. De datum staat.

Over samenwerking; over verantwoordelijkheid; over mensenwerk; over transparantie; ‘Over een andere BOEG’.

BOEG is een HR dienstverlener en levert maatwerk en mensenwerk vanuit een sterk en duurzaam netwerk. Wij geloven in de kracht en talenten van mensen. Het binden en verbinden van mensen in ons netwerk is ons vak. Dit doen we met een duidelijke en vernieuwende visie op werk.

Wakker worden in het HAKAgebouw met een stevige kop koffie en klein ontbijt dat is wat 11 genodigden deden afgelopen 24 januari. Met die stevige koffie en de Tramezzini werd de basis gelegd voor een goed gesprek. Een gesprek met een thema en een doel: Samen het “Over een andere BOEG” gooien.

“Over een andere BOEG” is een moment dat staat in het teken van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Maar ook openheid, transparantie en elkaar een spiegel durven voorhouden. Samen even dwarsdenken.

De deurenkamer in het HAKA gebouw was wederom de inspirerende plek waar de groep bij elkaar kwam. Na een korte oefening om scherpte te brengen en een openingswoord van Christa Pattenier werd de ochtend geleid door Mirko Buining van Buining en Partners.

Deurenkamer
De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van de Bouw,- en Installatiebranche. Beleidsmakers, directieleden, projectmanagers en opdrachtgevers hadden de tijd genomen om kennis te delen en van elkaar te leren. Keuze was om voort te borduren op de eerste “Over een andere BOEG” met een aangescherpt thema: Een team functioneert optimaal wanneer kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen, zowel op technisch inhoudelijk alsook op persoonlijk vlak. Maar hoe worden mensen geselecteerd voor een project en in hoeverre wordt hierin echt geluisterd naar de behoefte van de opdrachtgever?

Wat is het goed om te zien dat zonder uitzondering men vooruit wil, veranderingsgezind is en zich kwetsbaar durft op te stellen. Niet bang zijn om iets te zeggen waar de ander wellicht anders over denkt. Waardenvrij met elkaar van gedachten kunnen wisselen zonder dat er een project “tussen” staat, zorgt ervoor dat de zuivere wil tot verbetering naar voren komt.

Iedereen liep gevoed, met nieuwe ideeën en inspiratie, naar buiten. Zeker ook met het besef dat verandering kan beginnen bij een kleine groep; een mooi idee! Op naar een nieuwe “Over een andere BOEG” De datum staat.

Over samenwerking; over verantwoordelijkheid; over mensenwerk; over transparantie; “Over een andere BOEG”.

BOEG is een HR dienstverlener en levert maatwerk en mensenwerk vanuit een sterk en duurzaam netwerk. Wij geloven in de kracht en talenten van mensen. Het binden en verbinden van mensen in ons netwerk is ons vak. Dit doen we met een duidelijke en vernieuwende visie op werk.