'Over een andere BOEG': de 'splash' editie

BOEG organiseerde begin juli alweer de 4e ‘Over een andere BOEG’: een moment van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie met onzerelaties. De thema’s Missie en Visie stonden centraal tijdens deze speciale ‘splash’ editie op onze eigen BOEG boot!

Wat is een visie? Wat is een missie? Hoe zorg je dat ze duidelijk zijn voor iedereen? Hoe voorkom je dat ze door elkaar gehaald worden?
Bedrijven worstelen regelmatig met de beste inrichting en aanpak van het bouwproces. Een duidelijk geformuleerde visie en missie zijn een goede start!
Een visie is tijdsgebonden en geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn: een duidelijke foto van de toekomst.
Een missie, ook wel mission statement genoemd, definieert het bestaansrecht, de identiteit en de waarden van een organisatie.
Voor een duidelijke visie en missie is het belangrijk dat alle betrokkenen bij het project ook echt weten waarom ze iets moeten doen.
Begin dus met het ‘waarom’ om betrokkenheid en een visie en missie te formuleren!

‘Over een andere BOEG’ gaat natuurlijk verder. Op regelmatige basis komen we samen met klanten en prospects om netwerken met elkaar te delen, belangrijke thema’s te bespreken en weer even samen te dwarsdenken.
Maar vooral: omdat het leuk is!