Verslag 'Over een andere BOEG' Lente

Donderdag 11 april was het tijd om spijkers met koppen te slaan bij ‘Over een andere BOEG’.

‘Over een andere BOEG’ is een moment dat staat in het teken van kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Maar ook openheid, transparantie en elkaar een spiegel durven voorhouden. Samen even dwarsdenken.

BOEG opende haar deuren voor een ontbijtmoment in het HAKA gebouw. De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van de Bouw- en Installatiebranche. Beleidsmakers, directieleden, projectmanagers en opdrachtgevers die de tijd nemen om kennis te delen en het belang inzien om van elkaar te leren. Kortom, een inspirerende plek waar mensen zich laten inspireren.

In de aftrap mocht ieder van de aanwezigen een spijker slaan op een balk met een verdeling van 0 tot 10. De vraag hierbij was: “op welk niveau vind je dat jouw organisatie acteert met het onderstaande thema in het achterhoofd?”

Een team functioneert optimaal wanneer kwaliteiten van de leden elkaar aanvullen, zowel op technisch inhoudelijk alsook op persoonlijk vlak. Maar hoe worden mensen geselecteerd voor een project en in hoeverre wordt hierin echt geluisterd naar de behoefte van de opdrachtgever?

Dat gaf stof tot nadenken. Want waar loop je nu precies tegenaan wanneer je je teamsamenstelling en selectie wilt verbeteren?
In een optimale situatie kun je mensen inzetten daar waar hun kracht zit en deze is afgestemd op de fase waar het bedrijf zich in bevindt. Dit geeft de basis aan mens en bedrijf om te excelleren. Nu is dit maar weinig bedrijven of projectteams gegeven om zo te handelen. Hoe realiseer je dan in een minder flexibele omgeving toch het maximaal haalbare?

Aan de hand van stellingen en vragen werd er vervolgens verdieping gezocht op het thema rondom zaken als: transparant opstellen naar je opdrachtgever, de balans vinden in openheid geven en vertrouwen voelen, hoe zorg je ervoor dat je echt met elkaar in gesprek blijft, afrekencultuur versus kwetsbaar opstellen, sturing geven aan je team d.m.v. positieve beleving als trots.

Herkenning in en van elkaars zoektocht en een stevig moment om hierin te verdiepen en te inspireren. Dat is wat er gebeurt in de ‘pressure cooker’ van ‘Over een andere BOEG’. Ingrediënten als voorwaarts willen, veranderingsgezindheid en openheid zorgen voor ankerpunten om telkens weer verder te verdiepen.

Door open en transparant met elkaar in gesprek te zijn wordt de kern geraakt. Daar waar het echt om gaat, daar ligt ook de mogelijkheid om te komen tot nieuwe ideeën. Met het besef dat verandering begint bij jezelf, een kleine groep en vervolgens zich als een olievlek verspreidt. Een mooi idee! Op naar een nieuwe ‘Over een andere BOEG’, de Splash editie. De datum staat.

Over samenwerking; over verantwoordelijkheid; over mensenwerk; over transparantie; ‘Over een andere BOEG’.

BOEG is een HR dienstverlener en levert maatwerk en mensenwerk vanuit een sterk en duurzaam netwerk. Wij geloven in de kracht en talenten van mensen. Het binden en verbinden van mensen in ons netwerk is ons vak. Dit doen we met een duidelijke en vernieuwende visie op werk.