BOEGdeelt: De visie van Ton Muller (Breijer)

Door: Ton Muller Business Unit Directeur Projecten 
 
Breijer Bouw & Installatie heeft er begin 2012 voor gekozen zijn organisatie anders in te richten waarbij Integraliteit en Samenwerken belangrijke peilers zijn van onze toekomst.
 
De afgelopen jaren is er veel veranderd in onze branches.
Onvoldoende projecten op de markt met als gevolg omzet- en rendementsdruk bij de bouw- en installatie bedrijven. Met als positief gevolg dat bedrijven moeten veranderen om bestaansrecht te hebben. Er dienen keuzes gemaakt te worden, zo ook door Breijer.
 
Breijer Bouw & Installatie heeft er voor gekozen om zijn organisatie in te richten in drie Business Units. Te weten Projecten, Contractonderhoud en Brand- en Beveiligingstechniek.
Wij, de Businessunit Projecten, hebben begin 2012 gekozen om onze focus te gaan richten op integrale samenwerking over de interne disciplines heen, met de specialismen renovatie wonen en utiliteit.
 
Dit betekend dat wij het niet meer hebben over ons Bouw-, Elektrotechnisch- of Werktuigbouwkundig bedrijven. Maar over Projecten.
 
Om deze samenwerking te faciliteren hebben wij onze medewerkers, op zowel de afdeling uitvoering, bedrijfsbureau als calculatie, daadwerkelijk door elkaar heen een werkplek gegeven. Per integraal project zitten de diverse disciplines ook aan hetzelfde bureau. Alle disciplines werken nu vanuit één BV, zodat er vele interne administratieve handelingen niet meer van toepassing zijn en (prestatie)beloning ook plaatsvindt over de resultaten van de BV.
 
En daarnaast zijn de eerste basiscursussen betreffende de “vreemde” disciplines aan onze medewerkers gegeven. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat onze bouwkundige een training Basis Elektrotechniek hebben gevolgd, en vice versa.
 
Echter zit de meeste verbetering in de onderlinge communicatie. Medewerkers hebben ineens andere belangen, nl. het projectbelang boven eigen belang. Gaan met elkaar meedenken over verbeteringen, delen projectinformatie dagdagelijks met elkaar en proberen daar waar nodig elkaar te helpen.
 
Wij hanteren al een aantal jaar BIM om onze projecten in te modeleren. En waarbij dit in eerste instantie vooral is ingevoerd om onze eigen faalkosten te reduceren, zijn wij nu heel intensief begonnen om de vertaalslag naar de onderhoudsperiode van het vastgoed te gaan maken. BIM kan hierin een enorme efficiency en dus kosten reducerend over een langlopende periode mogelijk maken. En bij uitstek is BIM een omgeving waarbij er met elkaar over de disciplines heen samengewerkt dient te worden om een optimaal resultaat te verkrijgen. Zoals gezegd, deze medewerkers zitten bij ons aan één bureau en modelleren dus over de disciplines heen. Niet alleen werkt dit efficiënter, ook wordt onze medewerkers op deze manier een innoverende werkomgeving geboden waarbij zelfontplooiing en samenwerken hand in hand gaan.