Izet is BOEGbeeld vanaf het eerste uur

“Bijna 6 jaar geleden kwam ik via internet bij BOEG terecht. Via BOEG ben ik toen gestart als Lead Engineer op de Noord-Zuid lijn. In die tijd van crisis was er daar meer vraag naar, dus ik had niet echt veel keuze. BOEG was toen net gestart, er werkten nog maar een paar mensen.

Mede doordat ik al zo lang contact heb met BOEG weten we wat we aan elkaar hebben. Ik vind het echt een prachtig bedrijf. Op het moment dat het lastig was een baan te vinden door de crisis, had BOEG het vertrouwen in mij en gaven ze mij een vast contract. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking. Het wederzijdse vertrouwen is erg fijn.”

BOEG ziet werk als motivator

“Het uitdagende van het werk en het gevoel van iets creëren motiveert mij. Ik heb het geluk gehad om via BOEG aan een paar zeer prestigieuze projecten te hebben mogen werken, zoals de Noord-Zuid lijn maar ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Bij zulke uitdagende projecten komt zoveel kijken dat geen dag hetzelfde is. Dat is mijn motivator.

Momenteel werk ik als projectleider aan de nieuwbouw van een nieuw gebouw van een Universiteit. Voor dit integrale project ben ik technisch verantwoordelijk. In het voortraject, waar ik nu bij betrokken ben, verzamel ik informatie en gegevens over het ontwerp, zoals randvoorwaarden, uitgangspunten, documentatie en te hanteren normen en voorschriften. Ik werk mee aan het ontwerpproces en draag zorg voor een goede uitwerking. Het tekenwerk leg ik neer bij de tekenaars en ontwerpers. Daarnaast controleer ik de installaties en installatiedelen aan de hand van de ontwerpen en uitgangspunten. Als we overgaan naar de uitvoeringsfase draag ik het ontwerp en de instructies over aan de uitvoering en ondersteun ik waar nodig.

Nu ben ik deels aanwezig op het project, de fundering is gemaakt. In de loop van de tijd, over vijf à zes maanden, in de volgende fases zal ik daar steeds meer in beeld zijn.

Als ik de loterij zou winnen… zou ik veertig procent investeren in iets waar ik in geloof. Een gedeelte van mijn hypotheek afbetalen en van de rest zou ik een mooie reis maken, mensen in mijn omgeving helpen of aan een goed doel schenken.

En je mag me ‘s nachts wakker maken voor… die prijs van een miljoen!”